Мурино, бул. Менделеева 5, корп. 1

8-800-100-16-88, доб.131